אודות

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייתה של דת חדשה, “דת המידע” שמאמיניה סבורים כי הכל ניתן למיפוי וערכה של חוויה אנושית תלוי בתפקידה בתהליך עיבוד המידע. בין ביטוייה הבולטים של ״דת המידע” ניתן למנות את תנועת ה”אני המדיד” (Quantified Self), פיתוח “מכשירים לבישים” שמנטרים פעילות אנושית ועושים לה אופטימזציה, כמו גם השילוב הגובר של אלוגריתמים בחיי היום יום. לצד מגמות אלו אנו רואים פעילות שוקקת של קבוצות דתיות שונות ברשתות חברתיות, פיתוח אפליקציות סלולריות וטכנולוגיות מבוססות ­רשת תומכות דת, וביטויים חברתיים שונים של “מלחמות דת” דוגמת מלחמות הערכים בויקיפדיה. בסמינר נכיר גישות שונות וחוקרים בולטים ונבחן פיתוחים מסחריים בתחום, לצד חקר פעילות ומגמות של קבוצות דתיות שונות ברשת. נפעיל חיתוכים על מאגרי מידע שונים ונייצג בדרכים שונות שימושים ופילוחים בהקשר דתי של המידע המצטבר ואת המשמעויות החדשות הנקשרות סביב אמונה דתית וקיומו של האל.

מודעות פרסומת